ข่าว : ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียด  : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปผู้แจ้งข่าว : อบต.เขาพระอทง ประกาศเมื่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.