ข่าว : รับโอน(ย้าย)นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด  : รับโอน(ย้าย)นายช่างโยธาผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประกาศเมื่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.