งานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หนังสือ ที่ นศ 0023.2/ว 6590 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2561(แบบประเมิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 มี.ค. 2562
2 แบบประเมินเลื่อนระดับให้สูงขึ้น(ระบบแท่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ธ.ค. 2561
3 หนังสือ นส 0023.2/ว 4851 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2561 (ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 พ.ย. 2561
4 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ม.ค. 2561
5 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของ อบต.เขาพระทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ก.ย. 2560
6 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ก.ย. 2560
7 รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 ก.ค. 2560
8 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 เม.ย. 2560
9 รวมหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 ก.พ. 2560
10 มาตรฐานกำหนดระบบแท่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.