งานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการประเมินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
20 เม.ย. 2563
2 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
28 ก.พ. 2563
3 อบรมจริยธรรมปีงบ63 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
22 ก.พ. 2563
4 ใบความรู้เพื่อเผยแพร่เรื่อง การจัดระบบสารสนเทศของอปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-Plan-eMENSCR) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
19 ก.พ. 2563
5 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมฯ-ปี-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
06 ม.ค. 2563
6 ใบความรู้เพื่อเผยแผร่ เรื่อง การเตียมตัวในการปิดบัญชี e-laas ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
19 ก.ย. 2562
7 มาตรฐานควบคุมภายในประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
22 มิ.ย. 2562
8 ใบความรู้เพื่อเผยแผร่ เรื่อง วินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
18 พ.ค. 2562
9 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมฯ-ปี-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
17 พ.ค. 2562
10 ประกาศนโยบายคุณธรรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
10 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.