คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
14 พ.ย. 2561
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
25
14 พ.ย. 2561
3 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/การขอมีบัตรความพิการ/การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง สำหรับตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
14 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.