ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 พ.ย. 2563
2 บัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและส่ิิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 พ.ย. 2563
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ต.ค. 2563
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ก.ย. 2563
5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
21 ก.ย. 2563
6 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 ก.ย. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 ก.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ิ่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
31 ส.ค. 2563
9 แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 ส.ค. 2563
10 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.