ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผ่นพับทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ส.ค. 2563
2 แผ่นพับศูนย์กีฬาตาบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ส.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ส.ค. 2563
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 พ.ค. 2563
5 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 เม.ย. 2563
6 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
26 มี.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
19 มี.ค. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
12 มี.ค. 2563
9 โครงการคุณธรรมจริยธรรมปี62 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 ก.พ. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.