ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
26 มี.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 มี.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 มี.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
20 ก.พ. 2563
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโหล๊ะมังคุด - หน้าฝาย ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 ก.พ. 2563
6 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ม.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 ธ.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 พ.ย. 2562
9 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 ต.ค. 2562
10 เรื่อง รายงานผลแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.