ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 ม.ค. 2565
2 ประกาศ ยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 ม.ค. 2565
3 ประกาศ โครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ม.ค. 2565
4 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 พ.ย. 2564
5 ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ต.ค. 2564
6 แผนที่ตั้ง อบต.เขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
14 พ.ค. 2564
7 ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
14 พ.ค. 2564
8 ช่องทางที่ 2 ทางสื่อออนไลน์ ไลน์ อบต.เขาพระทอง Facebook อบต.เขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
14 พ.ค. 2564
9 ข้อมูลลานกีฬาในตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
03 พ.ค. 2564
10 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
30 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.