ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ก.พ. 2564
2 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 ม.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (อัตราภาษีป้ายอัตราใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 ม.ค. 2564
4 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 ม.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
09 พ.ย. 2563
6 บัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและส่ิิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 พ.ย. 2563
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
27 ต.ค. 2563
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
28 ก.ย. 2563
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
21 ก.ย. 2563
10 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
17 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.