ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนที่ตั้ง อบต.เขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 พ.ค. 2564
2 ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 พ.ค. 2564
3 ช่องทางที่ 2 ทางสื่อออนไลน์ ไลน์ อบต.เขาพระทอง Facebook อบต.เขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 พ.ค. 2564
4 ข้อมูลลานกีฬาในตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
03 พ.ค. 2564
5 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 เม.ย. 2564
6 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ก.พ. 2564
7 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
25 ม.ค. 2564
8 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (อัตราภาษีป้ายอัตราใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
07 ม.ค. 2564
9 แผนที่ตั้ง อบต.เขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
05 ม.ค. 2564
10 การประเมินการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
05 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.