คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/การขอมีบัตรความพิการ/การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง สำหรับตำบลเขาพระทอง
  รายละเอียด : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/การขอมีบัตรความพิการ/การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง สำหรับตำบลเขาพระทอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.