คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.